แจกแผนการสอน คณิตแบบภาษาไทย

แจกแผนการสอนคณิตที่รวบรวมมา

pass :  yodhathai

แผนการสอนหลักเพิ่มหลักสูตร51 ม.1

แผนการสอนหลักเพิ่มหลักสูตร51 ม.2

แผนการสอนหลักเพิ่มหลักสูตร51 ม.3

แผนการสอนหลักเพิ่มหลักสูตร51 ม.4

แผนการสอนหลักเพิ่มหลักสูตร51 ม.5

แผนการสอนหลักเพิ่มหลักสูตร51 ม.6