TSO MATH EIS:คณิตกับครูโซ่ยอดหทัย รีศรีคำ ห้อง 3/1

TSO MATH EIS:คณิตกับครูโซ่ยอดหทัย รีศรีคำ ห้อง 3/1

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(24-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที 2 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่องการหาพื้นที่ผิวของปริซึม ย้ำเปิดไปดูตอน 2.14 นาทีมีพิเศษ