TSO MATH EIS:คณิตกับครูโซ่ยอดหทัย รีศรีคำ ห้อง 3/1

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(24-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที 2 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่องการหาพื้นที่ผิวของปริซึม ย้ำเปิดไปดูตอน 2.14 นาทีมีพิเศษ

About admin 174 Articles
ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ ครูคณิตศาสตร์ ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบสนุกสนาน สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผ่อนคลาย จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าภาวะเครียดและกดดัน เมื่อคุณก้าวเดินมาเป็นครู อุดมการณ์คือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนมันแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด