TSOMATH >>> EIS คณิตกับครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ3/1 เรื่อง prism

TSOMATH >>> EIS คณิตกับครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ3/1 เรื่อง prism

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(23-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที่1 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่อง ลักษณะของปริซึม

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(23-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที่ 2  อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่อง ลักษณะของปริซึม