TSOMATH >>> EIS คณิตกับครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ3/1 เรื่อง prism

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(23-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที่1 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่อง ลักษณะของปริซึม

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(23-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที่ 2  อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่อง ลักษณะของปริซึม

About admin 174 Articles
ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ ครูคณิตศาสตร์ ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบสนุกสนาน สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผ่อนคลาย จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าภาวะเครียดและกดดัน เมื่อคุณก้าวเดินมาเป็นครู อุดมการณ์คือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนมันแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด