TSOMATH EIS:PROBABILITY TEST By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

TSOMATH EIS:PROBABILITY TEST By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

PROBABILITY TEST

 • นางสาวฐิติวรดา ตั้งมั่น

  ชื่อ นางสาวฐิติวรดา ตั้งมั่น
  ทำการสอบเรียบร้อยแล้ว

 • นาย วรสิษฐ์ รุจิวงศ์ ทีม

  ผมทำเสร็จแล้วนะครับ

 • น.ส.มัตติกา ยวดยิ่ง

  ดิฉัน นางสาวมัตติกา ยวดยิ่ง ได้ทำการทดสอบและส่งคำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะ

 • นาย ธีระพล จันฝั้น ยอ

  ผมหมูยอทำเสร็จแล้วนะครับ

 • นส. ฐิติชญา พ้นเคราะห์

  ดิฉัน นส.ฐิติชญา พ้นเคราะห์ ได้เข้ามาทำข้อสอบแล้วค่ะ ^^

 • น.ส.อิษยา จันทร์พราหมณ์

  ดิฉัน นางสาวอิษยา จันทร์พราหมณ์ ได้ทำการทดสอบและส่งคำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะ

 • วรารัตน์ ปฏิสังข์

  วรารัตน์ ปฏิสังข์ เลขที่ 19 ม.5/1 ได้ทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ ^^

 • นส. นลพรรณ สมคะเน

  ดิฉัน นส. นลพรรณ สมคะเน ได้เข้ามาทำข้อสอบแล้วค่ะ จุบบบ^^

 • นาย อธิวัฒน์ เจริญรื่น

  กระผม นาย อธิวัฒน์ เจริญรื่น ได้ทำข้อสอบเสร็จแล้วค๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

 • suttida meeboon

  ขอบคุณค่ะ ที่มีข้อสอบทังง่ายและยากสลับกันค่ะ

 • Niracha

  ทำเสร็จแล้วค่ะ

 • นายจักรพันธ์ พิมพ์ศิริ

  กระผม นายจักรพันธ์ พิมพ์ศิริ ได้ Do ข้อสอบ Complete แล้ว ค๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

 • ธันยาภา เชียงทองเดชา

  ได้ทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ^^

 • นางสาวสุรีมาศ ผลสุข

  ขอบคุนค่าา'<3

 • Prawpan saktimongkol

  ขอบคุณค่ะ
  ขอสอบเหมือนที่ให้ทำในห้องเลย ค่ะ

 • นส.ปิยนุช จี้กันทา

  ดิฉัน นส.ปิยนุช จี้กันทา ม.5/1 เลขที่ 12 ได้ทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ

 • น.ส.ศรชนก จวนงาม

  ศรชนก จวนงาม ส่งแล้วค่ะ (:

 • นางสาวพนิดา พิมพ์แก้ว

  ขอบคุน…

 • http://deleted นางสาวฐิติวรดา ตั้งมั่น

  New comment
  นางสาวฐิติวรดา ตั้งมั่น
  ทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว และ..
  comment อีกรอบ(?) เรียบร้อยแล้วค่ะ

 • Pornkamon Ngamsom

  หนูทำเสร็จแล้วค่ะ

 • ratiwan chaiyapa

  ได้ทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ

 • นายอำพล นพกุลวงษ์

  อำพล นพกุลวงษ์ ม. 5/1 เลขที่่ 6

  ความน่าจะเป็นที่จะผ่านมี 0.5 ครับ

 • dison

  กระผม นายดิศรณ์ งามสม ทำเสร็จแล้วครับ
  ยากมากๆครับ

 • ปรัชญา มองเชิง

  Complete!!!

 • นายอำพล นพกุลวงษ์

  หนาวมากครับ