เปิดเกมส์ซื้อตัวนักคณิตศาสตร์ฯ ทั่วโลกขาดแคลน By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

เปิดเกมส์ซื้อตัวนักคณิตศาสตร์ฯ ทั่วโลกขาดแคลน By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

เปิดเกมส์ซื้อตัวนักคณิตศาสตร์ฯ ทั่วโลกขาดแคลน

ประกันโลกเปิดศึกล่าซื้อนักคณิตศาสตร์ จีนขาดแคลนหนัก 5ปี ต้องการไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นคน

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยฮ็อต! ทั่วโลกขาดแคลนหนักเปิดเกมซื้อตัวจ้าละหวั่น เผยสหรัฐฯ เป็นอาชีพมาแรงติดกลุ่มท็อปไฟว์อาชีพยอดฮิต ผลตอบแทนสูงลิ่ว ขณะที่จีน-ฮ่องกงแย่งตัวอุตลุด วิเคราะห์ตลาดจีนอยู่ในขาดแคลนมากเพราะกำลังเติบโต ผลิตบุคคลากรไม่ทัน อีกทั้งเรียนยาก สอบผ่านน้อยมาก เพราะต้องเก่งด้านคณิตศาตร์-สถิติเป็นหลัก จับตาตลาดมังกรฟีเวอร์สุดขีด 5 ปี ต้องการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นคน

นายพิเชษ เจียรมณีทวีสิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 นักคณิตศาสตร์ในประเทศไทยที่ติดคุณวุฒิ Fellowship of Society of Actuaries (FSA) ใบอนุญาตประกอบอาชีพ ซึ่งทางสถาบัน Society of America (SOA ) จากสหรัฐอเมริกา สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกออกให้ เปิดเผยว่า แนวโน้มของอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลก จะประสบปัญหาขาดแคลนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือจีน เพราะบุคคลากรที่จบอาชีพนี้มีน้อยมาก เนื่องจากเรียนยากและมีโอกาสสอบผ่านน้อยมาก โดยในสหรัฐฯ อาชีพนักคณิตศาสตร์เป็นเทรนด์อาชีพที่กำลังมาแรง และได้รับความนิยมสูงสุดติด 1 ใน 5 อาชีพยอดฮิตร่วมกับอาชีพอื่นๆ อาทิ ทนายความ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ กราฟฟิกดีไซน์ เป็นต้น เป็นอาชีพที่ตลาดกำลังต้องการ ขณะที่ในเอเชีย อาชีพนี้เริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับในหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง โดยเฉพาะในจีนและฮ่องกง กำลังประสบภาวะขาดแคลนบุคคลากรในอาชีพนี้อย่างหนัก

“อาชีพนักคณิตศาสตร์เป็นอาชีพที่ดีที่สุดในอเมริกาตอนนี้ คนที่นั่นอยากทำอาชีพนี้กันมาก เป็นอาชีพที่ติดท็อปไฟว์ในอเมริกา เด็ก ม.ปลายจะเรียนวิชานักคณิตศาสตร์เยอะมาก ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะผลตอบแทนสูงด้วย ขณะที่ในจีนก็ฮิตอาชีพนี้มากเช่นกัน ทั้งที่เทรนด์บ้านเขามาที่หลังเราแต่เขาโปรโมตกันมาก ซื้อตัวกันอุตลุต แม้ว่าในการสอบแต่ละครั้งจะมีคนแห่สอบเพื่อเป็นนักคณิตศาตร์ประกันภัยกันเยอะมาก ครั้งละประมาณ 5,000 คน แต่มีคนสอบผ่านไม่มากเพราะข้อสอบยาก เกี่ยวกับพวกคณิตศาสตร์การเงินและสถิติต่างๆ ขณะที่ภาษาก็เป็นอุปสรรคสำคัญข้อหนึ่ง หากเทียบผู้ที่สอบผ่านระหว่างคนไทยกับคนมาเลเซียและฮ่องกง คนไทยจะผ่านน้อยมาก ผมมองว่า ในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดที่อุตสาหกรรมประกันภัยกำลังเติบโตจะมีความต้องการคนในอาชีพนี้มาก คาดว่าในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า จีนจะต้องการนักคณิตศาตร์ประกันภัย 10,000-30,000 คน”

นายพิเชษ กล่าวว่า สาเหตุที่อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม เนื่องจากนักคณิตศาสตร์เปรียบเหมือน “กุนซือ” บริษัท หรือ CFO ดูแลด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และดูแลในเรื่องของการตั้งเงินสำรองตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดด้วย เนื่องจากลักษณะของธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจการเงินประเภทหนึ่ง จึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะที่เรียกว่า Risk Management โดยหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องเป็นผู้คำนวณสิ่งที่ไม่แน่นอน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอน อาทิ ราคาเบี้ย ต้นทุนควรจะอยู่ที่เท่าไร อัตราดอกเบี้ยระดับใด เป็นต้น และต้องประมาณการณ์ตัวเลขต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะหากผิดพลาดอาจจะทำให้ธุรกิจขาดทุนได้ เช่นในอีก 100 ปี ข้างหน้า หากมีการเคลมเกิดขึ้นเป็นมูลค่ามากกว่าตัวเลขที่บริษัทประมาณการณ์ไว้ ก็จะทำให้บริษัทขาดทุน เป็นต้น

สำหรับหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมี 2 ประการ คือ 1. หน้าบ้าน และ 2. หลังบ้าน

โดยหน้าบ้าน คือ ตามหลักการตลาด 4 P เริ่มจาก

1. ตัวสินค้า (Product) ต้องติดต่อกับฝ่ายตลาดและตัวแทน เพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้านำมาวางแผนในการกำหนดราคาสินค้าว่าควรจะขายราคาใด ผลตอบแทนเท่าไร ต้องให้เหมาะสมกับช่องทางขาย ผู้ถือหุ้นบริษัท ภาครัฐด้วย ต้องดูว่าแบบประกันเป็นแบบไหน เช่น ถ้าเป็นประกันแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว หรือซิงเกิล พรีเมี่ยม ต้องรู้ว่ามีความเสี่ยงอย่างไร ยกตัวอย่าง ในญี่ปุ่นจะนิยมขายกรมธรรม์ซิงเกิล พรีเมี่ยมมาก และเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดภาวะเงินฝืด บริษัทประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถจ่ายคืนผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้ ดังนั้น การกำหนดเบี้ยและผลตอบแทนจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งอัตรามรณะ ความยั่งยืนของลูกค้า อัตราการยกเลิกกรมธรรม์ การลงทุน เป็นต้น

2. ราคา (Price) เป็นการตั้งสมมุติฐานราคาสินค้าว่าควรจะอยู่ระดับใด ต้องดูภาวะดอกเบี้ยประกอบ เช่น ในอีก 20 ปี ข้างหน้า ดอกเบี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่ ราคาเบี้ยควรจะอยู่ตรงไหนไหน เพราะเป็นเรื่องการขายในอนาคต ซึ่งการตั้งราคาต้องให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ลงทุนด้วย ต้องประสานกับฝ่ายลงทุนเพื่อกำหนดดอกเบี้ยในกรมธรรม์ กำหนดประเภทการลงทุนที่จะรองรับกรมธรรม์ เช่น ลงทุนในพันธบัตร หรือหุ้น เพราะสิ่งสำคัญ คือ ผลตอบแทนการลงทุนจะต้องสมดุลกับดอกเบี้ย

3. ช่องทางจำหน่าย (Place) 95% จะขายผ่านตัวแทน ดังนั้น ต้องพิจารณาการให้ค่าคอมมิชชั่น ต้องกำหนดราคาค่าคอมมิสชั่นให้สอดคล้องกับช่องทางจำหน่าย อาทิ ขายผ่านตัวแทน ขายผ่านธนาคาร ค่าคอมมิสชั่นจะต่างกัน และ

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เช่น ต้นทุนในการออกแคมเปญต่างๆ ต้องให้สอดรับกับราคาสินค้า

ส่วนงานหลังบ้านดูภาพรวมของบริษัท ในเรื่องของการตั้งสำรองให้บริษัทอยู่รอดในอีก 100 ปี ข้างหน้า จัดการความเสี่ยงอย่างไร วิธีลงทุน อัตรามรณะอย่างไร

งานหลักๆ ในส่วนนี้ ได้แก่

1.การตั้งสำรอง และระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานสากล
2.การจัดการความเสี่ยงของสินทรัพย์ (Asset Liability Management)
3.การประกันภัยต่อ จัดหาการประกันภัยต่อด้วย และที่สำคัญ ต้องมีหน้าที่เซ็นเงินสำรอง และเซ็นรับรองราคาเบี้ยประกันแต่ละกรมธรรม์ด้วย

http://www.siamturakij.com
ที่มาของข่าว :: เว็บไซต์ นสพ.สยามธุรกิจ 18 เม.ย. 2549