เลออนฮาร์ด ออยเลอร์นักคณิตศาสตร์ ผู้บัญญัติ ฟังก์ชัน By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์นักคณิตศาสตร์ ผู้บัญญัติ ฟังก์ชัน By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ โดย เอ็มมานูเอล แฮนด์มันน์ (Emanuel Handmann)

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ อายุ 49 ปี (รูปสีน้ำมันโดย Emanuel Handmann ปีค.ศ. 1756)

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler) (15 เมษายน พ.ศ. 225018 กันยายน พ.ศ. 2326) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสวิส เขาได้ชื่อว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมี เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “ฟังก์ชัน” (ตามคำนิยามของไลบ์นิซ ใน ค.ศ. 1694) ในการบรรยายถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร เช่น y = F(x) เขายังได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่ประยุกต์แคลคูลัสเข้าไปยังวิชาฟิสิกส์

ออยเลอร์เกิดและโตในเมืองบาเซิล เขาเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจริยะทางคณิตศาสตร์ เขาเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และต่อมาก็สอนที่เบอร์ลิน และได้ย้อนกลับไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกครั้ง เขาเป็นนักคณิตศาสตร์มีผลงานมากมายที่สุดคนหนึ่ง ผลงานทั้งหมดของเขารวบรวมได้ถึง 75 เล่ม ผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อผลงานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 18 เขาต้องสูญเสียการมองเห็น และตาบอดสนิทตลอด 17 ปีสุดท้ายในชีวิตของเขา ซึ่งในช่วงนี้เองที่เขาสามารถผลิตผลงานได้ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของผลงานทั้ง หมดของเขา

ดาวเคราะห์น้อย 2002 ออยเลอร์ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา

การคำนวนทางคณิตศาสตร์

ผลงานการคิดค้นสัญลักษณ์ฟังก์ชัน เพื่อสร้างตัวแปร มีผลงานที่โดดเด่านทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากมาย

ตัวอย่างระบบสมการ

e^x = sum_{n=0}^infty {x^n over n!} = lim_{n 	o infty}left(frac{1}{0!} + frac{x}{1!} + frac{x^2}{2!} + cdots + frac{x^n}{n!}
ight).
sum_{n=1}^infty {1 over n^2} = lim_{n 	o infty}left(frac{1}{1^2} + frac{1}{2^2} + frac{1}{3^2} + cdots + frac{1}{n^2}
ight) = frac{pi ^2}{6}.
e^{ivarphi} = cos varphi + isin varphi.,
e^{i pi} +1 = 0 ,

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

 

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ โดย เอ็มมานูเอล แฮนด์มันน์ (Emanuel Handmann)

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ อายุ 49 ปี (รูปสีน้ำมันโดย Emanuel Handmann ปีค.ศ. 1756)

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler) (15 เมษายน พ.ศ. 225018 กันยายน พ.ศ. 2326) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสวิส เขาได้ชื่อว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมี เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “ฟังก์ชัน” (ตามคำนิยามของไลบ์นิซ ใน ค.ศ. 1694) ในการบรรยายถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร เช่น y = F(x) เขายังได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่ประยุกต์แคลคูลัสเข้าไปยังวิชาฟิสิกส์

ออยเลอร์เกิดและโตในเมืองบาเซิล เขาเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจริยะทางคณิตศาสตร์ เขาเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และต่อมาก็สอนที่เบอร์ลิน และได้ย้อนกลับไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกครั้ง เขาเป็นนักคณิตศาสตร์มีผลงานมากมายที่สุดคนหนึ่ง ผลงานทั้งหมดของเขารวบรวมได้ถึง 75 เล่ม ผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อผลงานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 18 เขาต้องสูญเสียการมองเห็น และตาบอดสนิทตลอด 17 ปีสุดท้ายในชีวิตของเขา ซึ่งในช่วงนี้เองที่เขาสามารถผลิตผลงานได้ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของผลงานทั้ง หมดของเขา

ดาวเคราะห์น้อย 2002 ออยเลอร์ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา

การคำนวนทางคณิตศาสตร์

ผลงานการคิดค้นสัญลักษณ์ฟังก์ชัน เพื่อสร้างตัวแปร มีผลงานที่โดดเด่านทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากมาย

ตัวอย่างระบบสมการ

e^x = sum_{n=0}^infty {x^n over n!} = lim_{n 	o infty}left(frac{1}{0!} + frac{x}{1!} + frac{x^2}{2!} + cdots + frac{x^n}{n!}
ight).
sum_{n=1}^infty {1 over n^2} = lim_{n 	o infty}left(frac{1}{1^2} + frac{1}{2^2} + frac{1}{3^2} + cdots + frac{1}{n^2}
ight) = frac{pi ^2}{6}.
e^{ivarphi} = cos varphi + isin varphi.,
e^{i pi} +1 = 0 ,

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น