TSO MATH EIS:Surface Area of Composite Figures: Cylinders, Pyramids, Cones, Spheres EIS คณิต กับ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ

Surface Area of Composite Figures: Cylinders, Pyramids,

Cones, Spheres

สไลด์6 สไลด์5

About admin 174 Articles
ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ ครูคณิตศาสตร์ ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบสนุกสนาน สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผ่อนคลาย จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าภาวะเครียดและกดดัน เมื่อคุณก้าวเดินมาเป็นครู อุดมการณ์คือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนมันแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด
 • Fluk Remix

  3/4

 • Pang Pqr

  3/4

 • Pang Pqr

  3/4 ……

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  3/4….กลุ่ม1นะกรับบบบบวันอังคารส่งสมุดนะครับ

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  3/4…..นะครับสมุดส่งวันอังคารนะครับ

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  3/4……

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  3/4….

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  ดีครับ

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  3/4…..

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  …….

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  3/4…..

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  3/4….

 • Few Pongpitag

  3/4

 • Few Pongpitag

  3/4……………………….