งานเฉลยโอเน็ตคณิตศาสตร์ 5ปีย้อนหลัง กำหนดส่งวันสุดท้าย วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 23:59 กับ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ

งานเฉลยโอเน็ตคณิตศาสตร์ 5ปีย้อนหลัง กำหนดส่งวันสุดท้าย วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 23:59 กับ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ

ให้นักเรียนเฉลยonetคณิตศาสตร์ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอิงตามเลขที่ของตัวเอง  เช่นเลขที่ 1 ให้ทำข้อ 1 ในแต่ละปี  โดยเขียนด้วยลายมือตนเองแล้วอัพลงในหน้านี้เท่านั้น กำหนดส่งวันสุดท้าย วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 23:59

 • wararat

  วรารัตน์

 • wararat

  วรารัตน์ 6/1

 • Piyanoot Jeekanta

  น.ส.ปิยนุช จี้กันทา ม.6/1 เลขที่ 13

 • Ratiwan Chaiyapa

  น.ส.รติวรรณ์ ไชยภา ม. 6/1 เลขที่ 19

 • Thitiworada Tungmun

  น.ส.ฐิติวรดา ตั้งมั่น ม.6/1 เลขที่ 10

 • Thitiworada Tungmun

  ส่งงาน Thtitiworada 6/1 No.10

 • Thitiworada Tungmun

  อีกสองข้อคะ

 • นางสาวพนิดา พิมพ์แก้ว

  นางสาวพนิดา พิมพ์แก้ว
  ม.6/1 เลขที่ 14

 • dison

  นาย ดิศรณ์ งามสม ม6/1 เลขที่2

 • sorchnok juanngarm

  นางสาวศรชนก จวนงาม ม.6/1 เลขที่ 23

 • Treerapon Junfun

  นายธีระพล จันฝั้น ม.6/1 เลขที่ 3

 • Athiwat Charoeyruen

  นายอธิวัฒน์ เจริญรื่น ม.6/1 เลขที่ 6

 • Pornkamon Ngamsom

  นางสาว พรกมลต์ งามสม เลขที่ 15 ม.6/1

 • Niracha Deephuen

  นางสาว นิรชา ดีพื้น เลขที่ 16 ม. 6/1

 • Niracha Deephuen

  นางสาว นิรชา ดีพื้น ม. 6/1 เลขที่ 16

 • Mattika

  นางสาวมัตติกา ยวดยิ่ง ม. 6/1 เลขที่ 18

 • นางสาวแพรวพรรณ ศักดิ์มงคล

  นางสาวแพรวพรรณ ศักดิ์ตอมงคล เลขที่ 17 ชั้น ม. 6/1

 • นางสาวแพรวพรรณ ศักดิ์มงคล

  นางสาวแพรวพรรณ ศักดิ์มงคล เลขที่ 17 ชั้น ม.6/1 (ต่อค่ะ)

 • Suttida Meeboon

  นางสาว สุทธิดา มีบุญ ม. 6/1 เลขที่ 24

 • นายปิยะพงษ์ ศรีสุข

  นายปิยะพงษ์ ศรีสุข เลขที่ 5 ชั้น ม.6/1

 • นางสาวนลพรรณ สมคะเน

  นางสาวนลพรรณ สมคะเน เลขที่ 9 ชั้น ม.6/1

 • Tunyapa

  นางสาวธันยาภา เชียงทองเดชา
  ม.6/1 เลขที่ 12

 • นางสาวศยามล เมฆถี

  นางสาวศยามล เมฆถี เลขที่ 22 ชั้น ม.6/1

 • นางสาวศยามล เมฆถี

  นางสาวศยามล เมฆถี เลขที่ 22 ชั้น ม.6/1 ต่อค่ะ

 • นางสาวฐิติชญา พ้อนเคราะห์

  นางสาวฐิติชญา พ้นเคราะห์ เลขที่ 9 ชั้น ม. 6/1

 • นางสาววันวิสา แดงประเสริฐ

  นางสาววันวิสา แดงประเสริฐ เลขที่ 21 ชั้น ม. 6/1

 • นายปรัชญา มองเชิง

  นายปรัชญา มองเชิง เลขที่ 4 ม.6/1

 • นางสาววันวิสา แดงประเสริฐ

  นางสาววันวิสา แดงประเสริฐ เลขที่ 21 ชั้น ม. 6/1 ต่อค่ะ

 • นายวรสิษฐ์ รุจิวงศ์

  นายวรสิษฐ์ รุจิวงศ์ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/1

 • นางสาวอิษยา จันทร์พราหมณ์

  นางสาวอิษยา จันทร์พราหมณ์ เลขที่ 26 ชั้น ม.6/1

 • M’Mook Sureemas

  นางสาวสุรีมาศ ผลสุข เลขที่ 25 ชั้น ม.6/1

 • M’Mook Sureemas

  นางสาวสุรีมาศ ผลสุข เลขที่ 25 ชั้น ม.6/1 ต่อค่ะ