ห้องส่งงานนักเรียน 3/4 ประจำวันที่ 25 26 ธันวาคม 2556 กับ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ

ห้องส่งงานนักเรียน 3/4 ประจำวันที่ 25 26 ธันวาคม 2556 กับ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ

Matrixงานนักเรียน 3/4 ประจำวันที่  25 26 ธันวาคม 2556Matrix

วันพุธ ที่  25 ธันวาคม 2556

1.  ทำเอกสาร    Probability   Part 3 ข้อ 1-15 เมื่อเสร็จแล้วสลับสมุดกันตรวจ ให้คะแนน2.  หาข้อสอบ Onet เรื่อง ความน่าจะเป็น ย้อนหลังปีใดก้ได้ (ห้ามซ้ำกัน)  ระบุปีพศ เช่น Onet ปี 29 แสดงวิธีทำ พร้อมเฉลย ใส่กระดาษ ส่งที่ห้องส่งงานนี้เท่านั้น ไม่เกินวันที่ 25ธันวาคม 2556 เวลา 23:59น 

วันพฤหัสบดี

ที่ 26 ธันวาคม 2556

ทำ part 3 ข้อที่ 16-32 เมื่อเสร็จแล้วสลับสมุดกันตรวจให้คะแนน  เมื่อเสร็จ ให้ส่งที่โต๊ะทำงาน ไม่เกินเวลา 16:00น เท่านั้น 

Big Bossงานนี้มีมูลค่าstamp คือ 100  นะจ๊ะBig Boss

 • น้อง ‘เฉิ่ม’ สันโดษ

  น.ส.ปัทมวรรณ วงศ์รักษ์ เลขที่ 16

 • น้องกิ๊กจ๊า คลาสสิค คอนแวนซ์

  ด.ญ.มณีรัตน์ เพชรหมื่่นไวย 3/4 เลขที่28

 • wannipa wongwaw

  นางสาว วรรณิภา วงศ์แวว ม.3/4 เลขที่ 29

 • นายธนพัฒน์ ปิ่นแก้ว

  ม.3/4 เลขที่ 3

 • นางสาวศิริรัตน์ หลายแห่ง

  ม.3/4 เลขที่ 27

 • นางสาวณิชกมล สุทธิสถิตย์

  ม.3/4

 • นางสาวณิชกมล สุทธิสถิตย์

  ม.3/4 เลขที่ 25

 • นายสรรเพชญ มีสิน

  ม3./4 เลขที่ 7

 • นางสาวพรไพลิน เที่ยงแท้

  ม3/4 เลขที่ 18

 • นายนวทรรศน์ แวววับศรี

  ม3/4 เลขที่ 5

 • นายไตรรงค์ วงศ์มาก

  ม3/4 เลขที่ 2

 • นางสาวชนกานต์ เพ็ชรแสง

  ม3/4 เลขที่ 15

 • นางสาววรลักษณ์ เกษารัตน์

  ม3/4 เลขที่ 26

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  เฟรดเดอริคเดอริค จอห์น ฮอลล์

 • suganya_ldjtskub@hotmail.com

  น.ส.สุกัญญา ต้องทำกิจ ม.3/4

 • monkey_tatyindekub@hotmail.com

  ศิราณี ปะริเวทัง

 • Fluk Remix

  ปกรณ์ หนองใหญ่ เลขที่ 6 ม.3/4

 • Sunpet meesin m.3/4 no. 8

  สรรเพชญ มีสิน เลขที่ 7 ม.3/4