ยินดีกับลูกศิษย์รุ่นแรกที่เข้าบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู ที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สอนเจ้าพวกนี้มาต้ั้งแต่ Read More →

สวัสดีครับช่วงนี้ครูโซ่ได้ออกแบบเล่มเศรษฐกิจพอเพียงให้โรงเรียนตัวเอง ครั้นจะเก็บไว้คนเดียวก้กระไรอยู่ ไหนRead More →

สวัสดีวัน ‘ครู’ หัวใจสำคัญส่งเสริมการศึกษา-พัฒนาชาติ “นักเรียนทำความเคารพ…สวัสดีคRead More →

กว่าจะเป็น…อุดรธานีในปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพื้นที่ ที่เป็นจังหวRead More →

เด็กๆสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ O-Net 56 ได้แล้ว ตามลิงค์นี้  http://www.niets.or.th/examweb/FrPrinRead More →

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

The Monkey King 3D ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดอลังการทุ่มทุนสร้าง 2,000 ล้านบาท และได้มือสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็คก์ชั้Read More →