ขุนศึก ละครดีที่ควรดู


ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=RtVUNI…

ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=ghGQRy…

ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=fS7Bki…

ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=nFbzh9…

ตอนที่ 5 http://www.youtube.com/watch?v=NyZPPC…

ตอนที่ 6 http://www.youtube.com/watch?v=hgOpTf…

ตอนที่ 7 http://www.youtube.com/watch?v=BbpWdQ…

ตอนที่ 8 http://www.youtube.com/watch?v=3q_i56…

ตอนที่ 9 http://www.youtube.com/watch?v=Xl6yAy…

ตอนที่ 10 http://www.youtube.com/watch?v=VMQ6TS…

ตอนที่ 11 http://www.youtube.com/watch?v=B26w3J…

ตอนที่ 12 http://www.youtube.com/watch?v=hoiErc…

 

ตอนที่ 13 http://www.youtube.com/watch?v=sgSaBt…

ตอนที่ 14 http://www.youtube.com/watch?v=wKmf_8…

ตอนที่ 15 http://www.youtube.com/watch?v=uyMCIh…

ตอนที่ 16 อวสาน http://www.youtube.com/watch?v=JaPXuP…

About admin 174 Articles
ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ ครูคณิตศาสตร์ ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบสนุกสนาน สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผ่อนคลาย จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าภาวะเครียดและกดดัน เมื่อคุณก้าวเดินมาเป็นครู อุดมการณ์คือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนมันแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด