โหลดฟรี!! ข้อสอบ สทศ. O-NET GAT PAT (ครบทุก พ.ศ.)

โหลดฟรี!! ข้อสอบ สทศ. O-NET GAT PAT (ครบทุก พ.ศ.)

ข้อสอบ O-NET
– ข้อสอบ O-NET ปี 2548 Download
– ข้อสอบ O-NET ปี 2549 Download
– ข้อสอบ O-NET ปี 2550 Download
– ข้อสอบ O-NET ปี 2551 Download
– ข้อสอบ O-NET ปี 2552 Download
– ข้อสอบ O-NET ปี 2553 Download
– ข้อสอบ O-NET ปี 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2557)
– ข้อสอบ O-NET ปี 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 2558)

ข้อสอบ GAT PAT
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฏาคม 2552   Download
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2552      Download
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2553      Download
– ข้อสอบ GAT PAT กรกฎาคม 2553   Download
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553      Download
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2554      Download
– ข้อสอบ GAT PAT ธันวาคม 2554 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 57)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2555 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 58)
– ข้อสอบ GAT PAT มีนาคม 2556 (อยู่ในกระบวนการคลังข้อสอบ ตามกฏ สทศ.จะเผยแพร่ได้ปี 59)

เฉลยข้อสอบ
– เฉลยข้อสอบ GAT PAT ตุลาคม 2553 By สทศ.  Download

สาระดีๆจาก http://www.dek-d.com/admission/31452/