ห้องส่งงาน 3/4 3/5 One-step inequalities

ห้องส่งงาน 3/4 3/5 One-step inequalities

fsdf

ห้องส่งงาน 3/4 3/5

One-step inequalities

ให้นักเรียนทำข้อตามเลขที่ของตนเอง หากเลขที่ตัวเองเกิน ให้วนกลับมาข้อหนึ่งใหม่ เช่นมี 24 ข้อ เลขที่ 25 ให้ทำข้อ 1

 • Piyamat Jaiwan

  นางสาว ปิยะมาศ ใจวรรณ์ ม. 3/4 เลขที่ 17

 • Piyamat Jaiwan

  เด็กหญิง มณีรัตน์ เพรชหมื่นไวย

 • ใอ้ไปรท์ ดำ โชว์เฟี้ยว

  นายอุดมสิน ผาสุก ม.3/4 เลขที่9.

 • น้องกิ๊กจ๊า คลาสสิค คอนแวนซ์

  เด็กหญิง มณีรัตน์ เพรชหมื่นไวย ม. 3/4 เลขที่ 28

 • Mint’a Woraluk

  นางสาว วรลักษณ์ เกษารัตน์ เลขที่26 ม.3/4

 • Fluk Remix

  ปกรณ์ หนองใหญ่ เลขที่6 ม.3/4

 • Guest

  สรรเพชญ มีสิน เลขที่ 7 ม.3/4

 • นางสาวณิชกมล สุทธิสถิตย์

  ส่งงานค่ะ ม.3/4 เลขที่ 25.

 • นางสาวพรไพลิน เที่ยงแท้

  ส่งงานครัช ม.3/4 เลขที่ 18

 • นายธนพัฒน์ ปิ่นแก้ว

  ม3/4 เลขที่ 3. ส่งงานนะครับบ

 • น้อง ‘เฉิ่ม’ สันโดษ

  น.ส.ปัทมวรรณ วงศ์รักษ์ เลขที่ 16 3/4