ห้องส่งงาน 3/4 3/5 เรื่องGraphing one-variable inequalities

ห้องส่งงาน 3/4 3/5 เรื่องGraphing one-variable inequalities

fsdf

ห้องส่งงาน 3/4 3/5

Graphing one-variable inequalities

ให้นักเรียนทำข้อตามเลขที่ของตนเอง หากเลขที่ตัวเองเกิน ให้วนกลับมาข้อหนึ่งใหม่ เช่นมี 24 ข้อ เลขที่ 25 ให้ทำข้อ 1

 • Panjaporn Panjarak

  ด.ญ.ปัญจพร ปัญจรักษ์ ชั้นม.3/5 เลขที่ 25

 • Guest

  น.ส.พรกมล ไทยประเสริฐ ม.3/5 เลขที่ 12

 • pornkamon thaiprasert

  น.ส.พรกมล ไทยประเสริฐ ม.3/5 เลขที่ 12

 • narumol suwannachote

  น.ส.นฤมล สุวรรณโชติ ม.3/5 เลขที่ 17

 • Mint’a Woraluk

  นางสาว วรลักษณ์ เกษารัตน์ เลขที่ 26 ม.3/4

 • น้อง ‘เฉิ่ม’ สันโดษ

  นางสาว ปัทมวรรณ วงศ์รักษ์ เลขที่16 ม.3/4

 • น้องกิ๊กจ๊า คลาสสิค คอนแวนซ์

  มณีรัตน์ เพชรหมื่นไวย เลขที่28 3/4

 • ศิราณี ปะริเวทัง

  นางสาว ศิราณี ปะริเวทัง

 • ศิราณี ปะริเวทัง

  นางสาว ศิราณิ ปะริเวทัง เลขที่21 3/4

 • น้องกิ๊กจ๊า คลาสสิค คอนแวนซ์

  พีรยา บุญตา เลขที่ 19

 • กรู ทอม คลาสสิค

  สุภาพร พินิจมนตรี เลขที่ 23

 • Piyamat Jaiwan

  ปิยะมาศ ใจวรรณ์ 3/4 เลขที่ 17

 • นายไตรรงค์ วงศ์มาก 3/4 เลขที่

  นายไตรรงค์ วงศ์มาก 3/4 เลขที่ 2

 • นส.สุกัญญา ต้องทำกิจ

  นางสาวสุกัญญา ต้องทำกิจ 3/4 เลขที่22

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  เฟรดเดอริค จอห์น ฮอลล์ 3/4 N.12

 • ธัญยพงศ์ สุขเจริญ

  ธัญยพงศ์ สุขเจริญ ม. 3/4 เลขที่ 4

 • นายธนพัฒน์ ปิ่นแก้ว

  ส่งงานครับ เลขที่ 3 ม.3/4

 • นายนวทรรศน์ แวววับศรี

  ส่งงานครับ เลขที่ 8 ม.3/4

 • นางสาวชนกานต์ เพ็ชรแสง

  ส่งงานค่ะ เลขที่ 15 ม3./4

 • นางสาวณิชกมล สุทธิสถิตย์

  ส่งงานค่ะ เลขที่ 25 ม.3/4

 • นางสาวศิริรัตน์ หลายแห่ง

  ส่งงานค่ะ เลขที่ 27 ม3/4

 • นางสาวพรไพลิน เที่ยงแท้

  ม. 3/4 เลขที่ 18 ครัช

 • นางสาวพรไพลิน เที่ยงแท้

  ม. 3/4 เลขที่ 18 ครัชช

 • Arthit Naonak

  3/5 no. 3

 • Mint’a Woraluk

  นางสาว วรลักษณ์ เกษารัตน์ เลขที่ 26 ม.3/4