ห้องส่งงานกรณีส่งช้า 34 35

About admin 174 Articles
ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ ครูคณิตศาสตร์ ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบสนุกสนาน สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผ่อนคลาย จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าภาวะเครียดและกดดัน เมื่อคุณก้าวเดินมาเป็นครู อุดมการณ์คือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนมันแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด
 • กิติยศ

  กิติยศ น่วมสีนวน 3/5

 • สุทัศน์

  สุทัศน์ ภักดีจิตร์ 3/5

 • เอกภพ

  เอกภพ ดีนาน 3/58

 • ธนากร

  ธนากร วงศ์อยู่ 3/5

 • นพดล

  นพดล มีลาภ

 • ธนพล

  ธนพล เภาเย็น

 • อดิศักดิ์

  อดิศักดิ์ ศักดิมงคล