5 อุปนิสัยของคน IQ > 160 มาวัด IQ ของตัวเองกัน~!

5 อุปนิสัยของคน IQ > 160 มาวัด IQ ของตัวเองกัน~!

Albert-Einstein011

 

 

เมื่อกล่าวถึง IQ มักจะหมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความคิดดั้งเดิมตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 1950 ซึ่งเป็น ความฉลาด ที่วัดด้วย แบบทดสอบ แนวคิดเรื่อง IQ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เชาว์ไวไหวพริบ และ ความสามารถใน การแก้ไขปัญหา ด้านตรรกะ ตัวเลข ความจำ ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีการ วิพากวิจารณ์ ถึงข้อจำกัดกันมาก
ปัจจุบันพบว่า ความฉลาดของคนไม่ได้แสดงออกมาเพียงแค่นั้น แต่เป็นความฉลาดที่หลากหลายที่เรียกว่า Multiple Intelligence หรือ พหุปัญญา ซึ่ง นักจิตวิทยา ชาวอเมริกา ชื่อ Howard Guardner กล่าวว่า คนเราทุกคน มี ความสามารถทางสมอง หลายด้านด้วยกัน โดยธรรมชาติ แล้วมนุษย์ทุกคนจะมี ความฉลาด 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ (Guardner,1983)

 

เมื่อกล่าวถึง IQ มักจะหมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความคิดดั้งเดิมตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 1950 ซึ่งเป็น ความฉลาด ที่วัดด้วย แบบทดสอบ แนวคิดเรื่อง IQ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เชาว์ไวไหวพริบ และ ความสามารถใน การแก้ไขปัญหา ด้านตรรกะ ตัวเลข ความจำ ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีการ วิพากวิจารณ์ ถึงข้อจำกัดกันมาก
ปัจจุบันพบว่า ความฉลาดของคนไม่ได้แสดงออกมาเพียงแค่นั้น แต่เป็นความฉลาดที่หลากหลายที่เรียกว่า Multiple Intelligence หรือ พหุปัญญา ซึ่ง นักจิตวิทยา ชาวอเมริกา ชื่อ Howard Guardner กล่าวว่า คนเราทุกคน มี ความสามารถทางสมอง หลายด้านด้วยกัน โดยธรรมชาติ แล้วมนุษย์ทุกคนจะมี ความฉลาด 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ (Guardner,1983)

 

 

 

5 อุปนิสัยของคน IQ > 160

1. มีเป้าหมาย – ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าสำเร็จ ดังนั้น คุณมีเป้าหมายอะไร..อย่าแค่คิดในใจ..เขียนมันออกมา..แล้วป่าวประกาศให้ทุกคน รู้

2. มีความมุ่งมั่น – ล้มเหลวแค่ไหนก็ไม่ล้มเลิก เสาะหาทุกวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. เป็นนักอ่าน – การอ่านหนังสือที่หลากหลายเยอะๆ นอกจากทำให้เรามีหูตากว้างไกลแล้ว ยังจะช่วยให้เรามีสมาธิ และเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ได้หลากหลายแง่มุมอีกด้วย

4. มีวินัยในตนเอง – แน่หละ การที่จะประสบความสำเร็จมันไม่ง่าย กิจกรรมที่จะต้องทำเพื่อการนั้นก็คงไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่ และการจะทำมันได้อย่างต่อเนื่องนั้น ถ้าขาดวินัยนั้นไซร้ ก็คงยากที่จะคงสภาพความมุ่งมั่นนั้นไปตลอดได้

5. เป็นคนรู้คิด – รู้ว่าเรารู้/ไม่รู้อะไร มีจุดดี/ข้อเสียอย่างไร แล้วปรับกระบวนความคิดและการกระทำให้ใช้จุดดี/แก้จุดอ่อนของตัวเองเป็น (ยกตัวอย่างแบบชาวบ้านก็คือ ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองกินเหล้าแล้วชอบทำเรื่องเสียหาย ก็หลีกเลี่ยงไม่กินเหล้าเสียตั้งแต่แรก เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม)

น้องคนไหนอยากรู้ว่า ตัวเองมีไอคิวเท่าไหร่ เข้ามาวัดได้เลยครับ ตามลิ้งด้านล่าง

 

http://www.iqtest.dk/main.swf