เคลียร์ความหมายของตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

เคลียร์ความหมายของตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

สอบติด ไม่เท่ากับ ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

………………………………………………………………………..

การสอบติด ที่เรียกๆกัน มีหลายขั้นตอน เช่น
– มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นั่นก็เรียกสอบติด แต่ยังไม่สุด
– มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นั่นก็เรียกสอบติด และติดแบบที่สุด

………………………………………………………………………..

ส่วน การตัดสิทธิ์ พูดอยู่บ่อยครั้งว่า เต็มๆ คือ “ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน” ไม่ใช่ตัดสิทธิ์รับตรงที่อื่น

ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกมหาลัยจะตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เช่น มรภ. มทร. ม.เอกชน ทุกที่ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน … นอกจากนี้ยังมี ม.รัฐ บางโครงการไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เช่น โครงการรับตรงที่คณะจัดรอบเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร

แล้วที่ ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ตัดสิทธิ์เมื่อไหร่???

ต้องแยกเป็น 2 กรณี

………………………………………………………………………..

กรณีที่ 1 ไม่เข้าร่วมเคลียรริ่งเฮ้าส์

โครงการเหล่านี้จะตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เมื่อ “รายงานตัวและชำระเงิน” หรือ “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงิน” กับ มหาวิทยาลัยที่สอบติด

การตัดสิทธิ์แอดมิชชันในลักษณะนี้เป็นการตัดสิทธิ์ทันที่ ที่ “รายงานตัวและชำระเงิน” หรือ “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงิน” กับ มหาวิทยาลัยที่สอบติด โดยมหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ และ ส่งรายชื่อเหล่านี้ ไปให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

แต่ มหาวิทยาลัยเหล่านี้ จะกำหนดไว้ว่า ถ้าอยากจะไปแอดมิชชัน ให้มาลาออก ภายในวันที่ XX เดือน X ปี XXXX เมื่อมาลาออกแล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนสิทธิ์แอดมิชชันให้ โดยการไม่ส่งรายชื่อขอผู้ที่มาลาออก ไปให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เช่น โควตา 20 จว. ภาคอีสานของ ม.ขอนแก่น กำหนดให้ลาออก ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 หรือ มศว กำหนดให้ลาออก ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

………………………………………………………………………..

กรณีที่ 2 เข้าร่วมเคลียรริ่งเฮ้าส์

จะตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เมื่อ “ยืนยันสิทธิ์ในเคลียริ่งเฮ้าส์” สำหรับปีนี้ คือ วันที่ 5-9 มิถุนายน 2557

ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์มายืนยันสิทธิ์ในเคลียรริ่งเฮ้าส์” คือ ผู้ที่สอบติดอย่างถึงที่สุดแล้วและได้ดำเนินการต่างๆตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย กำหนดจนครบเงื่อนไขแล้ว เช่น บางมหาวิทยาลัยจะให้ชำระเงินค่าประกัน บางมหาวิทยาลัยให้ทำหนังสือยินยอมสละสิทธิ์แอดมิชชัน

มหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมเคลี่ยริ่งเฮ้าส์ ก็จะรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ส่งให้ สอท. เพื่อให้ สอท. จัดทำระบบการยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียรริ่งเฮ้าส์

สำหรับนักเรียนเหล่านี้ จะได้รับรหัสยืนยันสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยที่ตนเองเองสอบติด ถ้าใครสอบติดมากกว่า 1 โครงการ ก็จะได้รับหลายรหัส

และเมื่อถึงช่วง “ยืนยันสิทธิ์ในเคลียริ่งเฮ้าส์” สำหรับปีนี้ คือ วันที่ 5-9 มินายน 2557 จะสามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เพียงแค่ 1 โครงการ โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาดังกล่าว

สำหรับผู้ที่เข้ายืนยันสิทธิ์ในเคลียยริ่งเฮ้าส์ สอท. ก็จะมีรายชื่อเพื่อนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์จากระบบแอดมิชชัน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ายืนยันสิทธิ์ในเคลียยริ่งเฮ้าส์ ก็เท่ากับว่า สละสิทธิ์รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮ้าส์ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้จ่ายเงินประกันอะไรไว้แล้ว หรือ ทำหนังสือยินยอมสละสิทธิืแอดมิชชันไว้แล้วก็ตาม นักเรียนเหล่านี้เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในเคลียริ่งเฮ้าส์ สอท. ก็จะไม่มีรายชื่อไปตัดสิทธิ์แอดมิชชัน นักเรียนเหล่านี้จึงมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

………………………………………………………………………..

ขอบคุณสาระดีๆจาก

http://p-dome.eduzones.com/forums/topic/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1/