ห้องส่งงาน คลิปการบวกลบคูณหารแบบแปลกๆ 1/7

ห้องส่งงาน คลิปการบวกลบคูณหารแบบแปลกๆ   1/7

กำหนดการส่งงาน วันศุกร์ที่ 25 ก่อน 20:00น

About admin 174 Articles
ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ ครูคณิตศาสตร์ ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบสนุกสนาน สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผ่อนคลาย จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าภาวะเครียดและกดดัน เมื่อคุณก้าวเดินมาเป็นครู อุดมการณ์คือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนมันแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด
 • ศิริลักษณ์ ต้นสารี

  ม.1/7
  ด.ช.กฤษณะ บำรุง เลขที่ 1
  ด.ช.คณิติน ศรีจันทร์ เลขที่ 2
  ด.ช.เจษฎากร ฟุ้งมาก เลขที่ 4
  ด.ช.นวพล เอ็นดูราษร์ เลขที่ 14
  ด.ช.วีรวุฒิ ว่องไว เลขที่ 24
  ด.ญ.ธวัลหทัย ศึกษา เลขที่ 36
  ด.ญ.นภัสสร กาญจนดุล เลขที่ 37
  ด.ญ.พัชริดา บุญมี เลขที่ 41
  ด.ญ.ศิริประภา สุขสอาด เลขที่ 44
  ด.ญ.ศิริลักษณ์ ต้นสารี เลขที่ 45 (ผู้ถ่ายคลิบ ตัดต่อและคิดเลขแบบญี่ปุ่น)
  (ด.ช.รัตนอำพล รัตนวิจิตร ไม่มาถ่ายค่ะ ด.ช.กฤษณะ บำรุง แทนนะคะ)
  #ส่งงานครูโซ่ https://www.youtube.com/watch?v=TXzhMI5l15I