มีนักเรียนคนนึงหลังจากเรียนแคลไปได้ครึ่งเรื่อง เค้าถ้าถามผมว่า อาจารย์ครับนอกจากที่มันจะเอาไปใช้ประโยชน์นRead More →

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(23-5-2554)ห้อง 4/1ตอนที1 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่อง สมบัติของจำนวนจริงRead More →

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(24-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที 2 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่องการหาพื้นที่ผิวของปริซึม ย้ำเปิดRead More →

รายงานการสอนสดๆประจำวัน(23-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที่1 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่อง ลักษณะของปริซึม รายงานการสอนสดๆRead More →

TSO กับการเป็นวิทยากร ให้โรงเรียนในภาคอีสาน การสอน EISRead More →

การสอนบ้าๆฮาของครูบ้าๆบอๆคนหนึ่ง ที่เน้นความฮาและกล้าพอที่จะเปลี่ยนคาบคณิตใหม่ “ผมเชื่อว่าคณิตศาสตรRead More →

การสอน EIS  20วัน หลังการบรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียน สุนทรภู่พิทยา ของครูยอดหทัย รีศรีคำ TSORead More →