ห้องส่งงาน 6/2 เฉลยO-net  ระบุปี โดยการpresent เป็น videoการสอน     upload บน youtube    แล้วส่ง link มาใRead More →

ผม เข้าใจเลยครับว่า   การสอน EIS โดยไม่มีตัวช่วยเริ่มต้นนั้นมันลำบากแค่ไหน บางครั้งเมื่อคุณหมดมุขที่จะสอนRead More →

ใน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ครุมีคำสั่งไปราชการ คุมนักเรียนไปอบรมที่โรงเรียนมกุฏเมือง ดังนั้น เพื่อให้Read More →

The Distance Formula (สูตรการหาระยะทางจากจุดสองจุด) The Distance Formula is a variant of the Pythagorean Read More →