ให้นักเรียนเฉลยonetคณิตศาสตร์ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอิงตามเลขที่ของตัวเอง  เช่นเลขที่ 1 ให้ทำข้อ 1 ในแต่ละปี  Read More →

ผม เข้าใจเลยครับว่า   การสอน EIS โดยไม่มีตัวช่วยเริ่มต้นนั้นมันลำบากแค่ไหน บางครั้งเมื่อคุณหมดมุขที่จะสอนRead More →