รายงานการสอนสดๆประจำวัน(24-5-2554)ห้อง 3/1ตอนที 2 อย่างฮาแต่มีสาระ เรื่องการหาพื้นที่ผิวของปริซึม ย้ำเปิดRead More →

TSO กับการเป็นวิทยากร ให้โรงเรียนในภาคอีสาน การสอน EISRead More →

การสอน EIS  20วัน หลังการบรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียน สุนทรภู่พิทยา ของครูยอดหทัย รีศรีคำ TSORead More →