ให้นักเรียนเฉลยonetคณิตศาสตร์ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอิงตามเลขที่ของตัวเอง  เช่นเลขที่ 1 ให้ทำข้อ 1 ในแต่ละปี  Read More →