ห้องส่งงาน 6/2 เฉลยO-net  ระบุปี โดยการpresent เป็น videoการสอน     upload บน youtube    แล้วส่ง link มาใRead More →

ใน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ครุมีคำสั่งไปราชการ คุมนักเรียนไปอบรมที่โรงเรียนมกุฏเมือง ดังนั้น เพื่อให้Read More →

The Distance Formula (สูตรการหาระยะทางจากจุดสองจุด) The Distance Formula is a variant of the Pythagorean Read More →