TSO กับการเป็นวิทยากร ให้โรงเรียนในภาคอีสาน การสอน EISRead More →

การสอนบ้าๆฮาของครูบ้าๆบอๆคนหนึ่ง ที่เน้นความฮาและกล้าพอที่จะเปลี่ยนคาบคณิตใหม่ “ผมเชื่อว่าคณิตศาสตรRead More →

การสอน EIS  20วัน หลังการบรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียน สุนทรภู่พิทยา ของครูยอดหทัย รีศรีคำ TSORead More →